نمونه کارها

ما به بیش از 40 شرکت دیگر کمک میکنیم

من واقعا خوشحالم چرا که با این شرکت آشنا شدم نزدیک به 1 سال هستش با آکادمی پروژه آ در حال همکاری هستم و واقعا شرکت گل یاس امین پیشرفت چشم گیری پیدا کرده با تشکر از مدیریت آکادمی
امین شریفی
مدیر شرکت گل یاس امین